Το διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Ελένη Πουλά

Αντιπρόεδρος

Νίκος Μηλωνάς

Ταμίας

Σπύρος Μπαβέλας

Γενικός Γραμματέας

Ειρήνη Τζίκα

Γενικός Έφορος

Δημήτρης Κακάλης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Κρυσταλλία Σηφακάκη

Ειδικός Γραμματέας

Αντώνης Πρατικάκης

 

επιστροφή στην κορυφή