/i-vivliothiki-mas/archeia-diadromon/get_tag
/i-vivliothiki-mas/archeia-diadromon/delete_tag