Δωρεάν μαθητική πεζοπορία. Ο δρόμος του νερού στο φράγμα του Αποσελέμη

Ο Πεζοπορικός Όμιλος συνεχίζει το μαθητικό του πρόγραμμα για; το 2017. Το μαθητικό πρόγραμμα είναι θεματικό και έχει τίτλο ¨Ο δρόμος του νερού από τα μινωικά χρόνια μέχρι σήμερα".

Για το σκοπό αυτό διαθέτει δωρεάν λεωφορεία για τους μαθητές , τους εκπαιδευτικούς τους και τους συνοδούς τους για την πεζοπορία " Ο δρόμος του νερού στο φράγμα του Αποσελέμη ".